Ostatné služby

– servis VT – počítače, LCD monitory, notebooky

– profylaxia – preventívna a odborná údržba výpočtovej techniky

– softvérová údržba počítačov

– vzdialená správa – pracovné stanice, servery, počítačové siete

– návrh a inštalácia rozvodov 220V vrátane vypracovania revíznej správy

– prenájom výpočtovej techniky -počítače, notebooky, LCD monitory, tlačiarne