Počítačové siete

Vykonávame návrhy a inštalácie klasickej štruktúrovanej kabeláže LAN a wi-fi počítačových sietí.
Počítačové siete sme schopný dodať vrátane inštalácie rozvodov 220V i s revíznou správou.

Ďalej vám dodáme klasické servery s OS Microsoft Windows Server 2012, vrátane inštalácie a zaškolenia.
Okrem klasických serverov ponúkame dodávku moderných NAS serverov vrátane inštalácie.

V prípade, že u vás nemáte kvalifikovanú osobu na obsluhu serverov, ponúkame vám možnosť vzdialenej správy.
Táto služba nie je zaťažená žiadnymi paušálnymi poplatkami a platí sa len skutočný pracovný čas.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás neváhajte kontaktovať.
Spracujeme vám konkrétnu ponuku podľa vašich podmienok.